Home Page

Dostarczamy specjalistyczne rozwiązania informatyczne dla przemysłu spożywczego i paszowego funkcjonującego na rynkach lokalnych
i międzynarodowych. Z kolejnych wersji naszego oprogramowania od ponad 40 lat korzystają przedsiębiorstwa na całym świecie.
W Polsce jesteśmy obecni od 22 lat.

W zależności od potrzeb pomagamy znaleźć kreatywne rozwiązania dla kluczowych problemów w Państwa przedsiębiorstwach. Kilkaset wdrożeń naszego oprogramowana na świecie wraz z profesjonalnym wsparciem technicznym przełożyło się na wymierne korzyści naszych klientów i pomogło wielu producentom funkcjonować bardziej efektywnie.

Po udanej serii wdrożeń oprogramowania Bestmix® Feed na przestrzeni ostatnich lat zdecydowaliśmy się na większą ekspansję
z oprogramowaniem Bestmix® Food w przemyśle spożywczym oraz Bestmix® Lims dla laboratoriów.

Oprogramowanie dostarczane przez naszą firmę posiada wersje wielojęzyczne oraz lokalne wsparcie serwisowe.