Bestmix® Ration

Układanie dawek pokarmowych

Efektywna hodowla bydła mlecznego i mięsnego wymaga od doradcy żywieniowego i hodowcy tworzenia pełnowartościowych dawek pokarmowych w bardzo krótkim czasie.
Konsekwencją zmieniającej się warunków pogodowych i niestałej dostępności surowców paszowych oraz rosnących cen pasz jest zmniejszanie się zysku hodowcy. Z tego względu ograniczenie ceny paszy dzięki precyzji żywienia jest obecnie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Bestmix® Ration pozwala tworzyć perfekcyjnie zbilansowane dawki pokarmowe przy jednoczesnym najniższym ich koszcie dla każdego zwierzęcia na wszystkich etapach produkcji: produkcja mleka w konkretnym momencie laktacji, zasuszenie czy też dzienny przyrost masy ciała.