Title
Title
X
LOGO
Title
Title
Facebook
Bestmix@Facebook.com
Title
Title

BESTMIX® to system least cost formulation, który umożliwia optymalizacje receptur pod kątem kosztowym w celu zapewnienia maksymalizacji zysku. Posiada bardzo rozwinięte narzędzia symulacji, które umożliwiają pełne prognozowanie składu i kosztu w zależności od sytuacji rynkowej.

BESTMIX® to znacznie więcej. Pozwala na pełną kontrolę recepturowania od małej, lokalnej  firmy z jednym zakładem, po międzynarodowe korporacje z wieloma zakładami w różnych krajach.

Baza danych Bestmix’a nie jest w żaden sposób ograniczona. Każdy użytkownik ma możliwość utworzenia nieograniczonej liczby składników pokarmowych, surowców I receptur w zależności od potrzeb własnych

Badanie dostępności surowców, a także zmienność składników odżywczych/pokarmowych i cen surowców wymaga ciągłej pracy z recepturami w warunkach symulacji, która uwzględniałaby również plany produkcyjne I stan posiadanych zapasów oraz podpisanych kontraktów jest w Bestmixie dostępne w zarówno na poziomie pojedynczej receptury jak i wszystkich receptur razem przy użyciu modułu Multiblend .

Prostota obsługi, przyjazny i konfigurowalny interfejs użytkownika, wielojęzyczność oraz łatwe w obsłudze narzędzia do tworzenia równań, wpisywania norm czy tworzenia szablonów raportów powodują, iż wdrożenie systemu jest szybkie, a na uzyskanie jego efektów nie trzeba czekać.

BESTMIX® jest dostępny zarówno w wersji zainstalowanej lokalnie, jak I z wykorzystaniem technologii chmury.

BESTMIX® pozwala na skomplikowane obliczenia, gdyż w swojej pracy wykorzystuje zaawansowane rozwiązania obliczeniowe. Umożliwia to użytkownikom wprowadzanie ograniczeń zarówno składników odżywczych/pokarmowych i surowców z uwzględnieniu wielu ograniczeń czy parametrów dodatkowych i zastosowaniu współczynników, a także równań. Wszystkie obliczenia mogą być dokonywane na bazie produktu lub suchej masy.

W przypadku gdy warunki narzucone programowi nie pozwalają na uzyskanie prawidłowego rozwiązania BESTMIX® może obliczyć nieoptymalne rozwiązanie i wskazać, które ograniczenia spowodowały jego niewykonalność.

 

To najlepsze na świecie rozwiązanie do Twojej firmy. Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji.

translationDisclaimer Title

Developed by Filip M. - www.github.com/Filip-Mosz